Tranh Lịch Tết Đồng Hồ Treo Tường-Quê Hương TĐ-02

Kích thước: 30x60cm 

Bộ sản phẩm bao gồm 03 món: 

 🌀 Tranh treo trang trí tường

 🌀 Lịch blốc xịn

 🌀 Tích hợp sẵn đồng hồ xem giờ