Tranh Lịch Tết Đồng Hồ- Tấn Tài Tấn Lộc TĐ-08

Kích thước: 30x60cm

Bộ sản phẩm bao gồm 03 món: 

 🌀 Tranh treo trang trí tường

 🌀 Lịch blốc xịn

 🌀 Tích hợp sẵn đồng hồ xem giờ