Tranh Đồng Hồ Lịch Để Bàn-Hoa Vàng TĐ-09

MUA 01 ĐƯỢC 3: vừa có tranh trang trí bàn học bàn làm việc, vừa có lịch và ghi chú ngày tháng, và có đồng hồ xem giờ.

+) Kích thước: tranh kích thước 15x25cm

+) Lịch để bàn kích thước ngang 10cm xcao14.8cm

+) Đồng hồ xem giờ