Bộ sản phẩm cá nhân Bằng tre – 01

Bộ sản phẩm gồm

1 thìa, 1 nĩa, 1 thìa nhỏ, 3 ống hút, 1 đồ đánh ống hút, 1 bàn chảy đánh răng