Bộ đồ ăn cao cấp Sơn Hà 12 món

Mỗi bộ sản phẩm bao gồm:

– 06 bát cơm

– 01 bát chấm

– 01 đĩa chấm

– 01 bát tô đường kính 18cm

– 01 đĩa vuông 18×18 cm hoặc đĩa tròn phi 20cm

– 01 đĩa tròn phi 17,5cm