Bộ Concerto một xô đá 37oz và sáu ly rượu 13oz, code 65909M

1.592.000 

Thương hiệu: Vididi